Stárnutí očí

V důsledku stárnutí, nedostatečného přívodu ochranných faktorů (lutein, zeaxanthin, omega-3 mastné nenasycené kyseliny), díky kouření, u žen v období po menopauze, při nedostatečném zásobení sítnice kyslíkem a živinami, atd., se postupně snižuje kvalita zraku a může se objevit tzv. věkem podmíněná degenerace makuly (VPMD). V případě tzv. suché formy tohoto onemocnění se ukládají v sítnici různé odpadní produkty a nastává pomalý úbytek vidění (v průběhu několika let).

V prvních fázích bývají mnohdy problémy přičítány stárnutí. Při dalším rozvoji dochází až k výpadkům částí zorného pole.
V případě tzv. vlhké formy onemocnění dochází rychle k poruchám a až k úplné ztrátě vidění (během několika měsíců). Tato vlhká forma je méně častá, objevuje se u lidí, kteří mají již suchou formu. Příčinou je patologická tvorba nových cév v sítnici, které jsou nekvalitní, snadno praskají a krev se dostane přímo do sítnice. Látky obsažené v přípravku Visilut při pravidelném podávání napomáhají snižovat riziko poškození Vašeho zraku v důsledku věkem podmíněné degenerace makuly.

Visilut mohou užívat všechny věkové skupiny, které mají zvýšené riziko vzniku věkem podmíněné degenerace makuly (kuřáci, ženy po menopauze, lidé, kteří jsou nebo byli dlouhodobě vystaveni negativním vlivům znečištěného životního prostředí, konzumovali a konzumují málo zeleniny a ryb). Visilut by měli pravidelně užívat všichni nad 50 let vzhledem k rostoucímu riziku vzniku jak suché, tak i vlhké formy věkem podmíněné degenerace makuly.

Složení Visulit - účinné látky

  • Lutein a zeaxanthin jsou součástí sítnice a nejvíce jsou koncentrovány v tzv. žluté skvrně (makule – místa, kde se zaostřuje obraz v oku), chrání je před negativními vlivy okolního prostředí.

    Působí jednak jako „vnitřní sluneční brýle“ – chrání sítnici před poškozením vlivem UV záření slunce, počítačů televizorů, mají ochranné antioxidativní účinky – vychytávají a zneškodňují volné radikály, které poškozují sítnici. Množství luteinu a zeaxanthinu v sítnici začíná výrazněji ubývat u lidí nad 50 let a je nedostatečné při nízkém podílu zeleniny ve stravě. Kuřáci a lidé vystavení vlivům znečištěného životního prostředí potřebují více látek s antioxidativními účinky a tedy i více luteinu a zeaxanthinu.
  • Omega-3 mastné nenasycené kyseliny (EPA, DHA) jsou součástí buněk fotoreceptorů v sítnici a chrání tyto fotoreceptory i sítnici před poškozením vlivem volných radikálů, před nedostatečným přísunem živin a hlavně snižují riziko vzniku zánětlivých procesů v sítnici. Díky těmto účinkům snižují riziko patologické tvorby nových cév v sítnici, která může vést k vlhké formě věkem podmíněné degeneraci makuly a k rychlé ztrátě zraku.
  • Aescin má protizánětlivé účinky, snižuje prostupnost kapilár, zvyšuje pružnost cévních stěn jak v oku, tak i v celém organismu a potlačuje tvorbu otoků. Používá se i při prevenci vzniku pooperačních otoků.
  • Vitamín E je nejdůležitější antioxidant v těle. Jako takový chrání buňky před oxidačním stresem a účinky volných radikálů, proto pomáhá zpomalovat stárnutí a prokazatelně působí i jako prevence proti nádorovému bujení.